Předchozí ročníky

Ve dnech 14. - 16. listopadu 2018 se pod záštitou COMTES FHT a.s. a společnosti TANGER, spol. s r.o. v plzeňském hotelu Vienna House Easy Pilsen uskutečnila 5. mezinárodní konference COMAT 2018 - Moderní trendy konstrukčních materiálů. Ze 195 přihlášených osob z 24 zemí světa se konference osobně zúčastnilo 179 odborníků z výzkumných organizací, vysokých škol a výrobních podniků z České republiky, Polska, Slovenska, Německa, Ruska, Japonska, Rakouska, Chorvatska, Alžíru, atd.

Konference byla zahájena doc. Janem Džuganem ze společnosti COMTES FHT a.s. Poté následovala plenární sekce s úvodní přednáškou "Bulk Nanostructured Metals for Advanced Medical Implants and Devices" prof. Ruslana Z. Valieva (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Rusko). Po ukončení plenární sekce následovaly workshopy firem Sobriety s.r.o. a Zwick Roell CZ s.r.o. Prezentace ostatních 75 odborných přednášek probíhala až do pátku 16. listopadu 2018. V rámci posterové sekce, která se uskutečnila ve středu 14. listopadu, soutěžilo téměř 70 posterů o cenu o nejlepší poster. Na základě hodnocení odborných garantů byli vyhlášeni 3 vítězové, kteří byli oceněni diplomem a věcnými dary. Slavnostní předání se konalo během společenského večera v restauraci Na Spilce:
1. místo: Ken-ichi SAITOH (Kansai University, Osaka, Japan),
2. místo: Bartłomiej SZWED (Kielce University of Technology, Poland, EU),
3. místo: Thomas KLEIN (Materials Center Leoben Forschung GmbH, Austria, EU).

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se konala exkurze do společnosti COMTES FHT a.s. v Dobřanech.

Příští ročník konference COMAT se bude konat v roce 2020.