Důležitá data a termíny

Konference se koná 14. - 16. listopadu 2018 - Hotel Angelo, Plzeň, Česká republika

oct
31
Platby
nov
1
Registrace
nov
13
Nahrání Prezentace
nov
14
Zahájení
nov
14
Posterová sekce
nov
14
Společenský večer
nov
15
Exkurze

5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Moderní trendy konstrukčních materiálů


Těšíme se na Vaši účast na konferenci.
 

Články z konference COMAT 2016 zařazené do recenzního řízení byly zveřejněny v odborném časopise IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), který je indexován v databázích Web of Science a Scopus - ZDE.

 


zvaní řečníci

prof. Dr.-Ing. Michael BRÜNIG

Bundeswehr University Munich, Germany, EU

Damage and Failure of Ductile Metals: Modelling, Numerical Simulations and New Biaxial Experiments'

prof. Dr. Bruno BUCHMAYR

University of Leoben, Austria, EU

Metallurgical Aspects nvolved in Selective Laser Melting

prof. Wenquan CAO, Ph.D.

China Iron and Steel Research Institute, China

The Hot Rolled Duplex Laminated Steel Presenting Both High Strength and High Toughness

prof. Jose CESAR de SA

University of Porto, Portugal, EU

A Simple Regularization Procedure for Ductile Modelling Using a Commercial Code

doc. Jan DŽUGAN

COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech Republic, EU

Development in the Field of Mechanical Properties Characterization with the Use of Small Size Specimens

prof. Ruslan Z. VALIEV

USATU, Ufa, Russian Federation

SPD Processing Achievements for Superior Multifunctional Properties in Nanostructured Metals

Dr. Reinhard PIPPAN

Erich Schmid Institute of Materials Science, Austria, EU

Ultra Strong and Damage Tolerant Materials

Dr. Mohsen SEIFI

Global Additive Manufacturing Programs at ASTM International, USA

Additive Manufacturing Standardization: Status, Challenges and Opportunities

doc. Tibor DONIČ

Center for Applied Research, University of Žilina, Slovakia, EU

Development of Construction for Continuous Creation of Nanostructure in Metals with Application Intensive Ultrasound

prof. Matěj DANIEL

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, Czech Technical University in Prague, Czech Republic, EU

Medical Implants Production by Additive Manufacturing