7. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Moderní trendy konstrukčních materiálů

 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na příští setkání.

 

Články z konference COMAT 2020 schválené v recenzním řízení byly zveřejněny v odborném časopise IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), který je indexován v databázích Web of Science a Scopus - ZDE.

Zvaní přednášející