Předchozí ročníky


V rámci 6. mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů COMAT 2020 bylo přijato 76 článků v rámci následujících tematických okruhů:

 • Pokročilé oceli
 • Neželezné kovy
 • Ultra-jemnozrnné materiály
 • Metalurgie kovů (tavení, odlévání)
 • Tváření kovů
 • Tepelné zpracování
 • Termomechanické zpracování kovů
 • Technologické a materiálové modelování
 • Pokročilé materiálové modely (plasticity, tvárné poškození atd.)
 • Testování a analýzy materiálů
 • Technika spojování kovů (svařování, pájení, lepení, alternativní spojování)
 • Aditivní výroba (3D tisk)
 • Povlaky
 • Průmysl 4.0