TEMATICKÉ OKRUHY

Konference je zaměřena na výzkum a vývoj kovových materiálů především v těchto oblastech:

  • Zpracování a charakterizace kovových materiálů
  • Materiálové modely a virtuální dvojčata
  • Uplatnění AI v oblasti kovových materiálů
  • Aditivní výroba
  • Materiály pro cirkulární ekonomiku
  • Materiály pro bio-aplikace
  • Materiály pro udržitelnou energetiku

Posterová sekce

Přijímají se pouze postery zaměřené na výše uvedená témata.