TERMÍNY A VLOŽNÉ

Termíny

Abstrakty 1.5.2021
Články (plné texty) 30.6.2021
Platba, rezervace ubytování 1.11.2021
Nahrání prezentace 28.11.2021

Vložné do 31.7.2021

Autoři přednášek a posterů* 7.900,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 8.500,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 5.900,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 6.500,-Kč
Odborný workshop - základní vstupné 2.500,-Kč
Odborný workshop - vstupné pro studenty 1.800,-Kč
Poplatek za publikaci v časopise, který bude zaslán
k indexaci v databázích Web of Science a Scopus
2.600,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
   nebo jej zamítnout.
Konferenční poplatek za přednášku není možné hradit na místě,
   pouze předem bankovním převodem nebo platební kartou.


Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěnou publikaci "Abstracts", doprovodný program, stravování (coffee break, obědy, společenský večer). Vložné je možné zaplatit kartou prostřednictvím konferenčního systému, bankovním převodem anebo na místě v hotovosti. Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Závěrečné vyúčtování (faktura) bude zasláno po ukončení konference na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému. Při odhlášení z konference se vložné nevrací, autorovi bude zaslána tištěná publikace "Abstracts".

 

Data

Odborné workshopy 29.12.2021
Zahájení konference 30.11.2021, 10:00
Společenský večer - Na Spilce 2.12.2021, 17:00
Posterová sekce 2.12.2021, 17:00

Vložné od 1.8.2021

Autoři přednášek a posterů* 8.400,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 9.000,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 6.400,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 7.000,-Kč
Odborný workshop - základní vstupné 2.500,-Kč
Odborný workshop - vstupné pro studenty 1.800,-Kč
Poplatek za publikaci v časopise, který bude zaslán
k indexaci v databázích Web of Science a Scopus
2.600,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
   nebo jej zamítnout.
Konferenční poplatek za přednášku není možné hradit na místě,
   pouze předem bankovním převodem nebo platební kartou.

Bankovní spojení

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62
710 00 Ostrava
Česká Republika
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
 
Československá obchodní banka a.s.,
Hollarova 5, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
   
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. jméno)