Předchozí ročníky

Web

Historie

Fotogalerie

Rychlost přenosu nových vědeckých poznatků do výrobní praxe je kritickým faktorem, který ovlivňuje konkurenceschopnost podniků v oboru strojírenství.

Cílem konference je na mezinárodní úrovni uspořádat společné setkání, podpořit spolupráci mezi firmami a vědeckovýzkumnými institucemi, vytvořit a posílit vazby, které povedou k urychlení využívání nových poznatků.