INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 15.8.2018
Články (plné texty) 15.9.2018
Nahrání prezentace 13.11.2018
Jazyk Angličtina

Abstrakt

Velikost max. 200 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster).

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje: 40 mm (nahoře), 25 mm (vlevo a vpravo), 27 mm (dole), řádkování jednoduché, max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení ZDE.

Detailní instrukce pro přípravu textu, licenční ujednání a podmínky IOP Conference Series jsou ZDE.

Články nahrávejte do konferenčního systému. Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Autor nahráním článku do registrace uděluje automaticky souhlas s jeho použitím v odborném časopisu IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), který bude zaslán k indexaci v databázi WEb of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters) a/nebo Scopus (Elsevier).

Poster

Rozměr posteru: 800 mm (šířka) x 1200 mm (výška). Posterová sekce se bude konat 14.11.2018 od 17:00, žádáme autory, aby byli u posterů osobně přítomni. Po ukončení posterové sekce prosíme o odstranění posterů. Text posteru můžete publikovat, rozsah max. 6 stran včetně obrázků (velikost souboru max. 20 MB).

 

Prezentace

Délka prezentace 20 minut včetně diskuze. PowerPoint (MS Office 2000 a novější) nebo Adobe Acrobat, velikost písma 40, základní text cca 30, min. 20. Velikost max. 50 MB. Prezentace má být přehledná, čitelná, tak, aby texty, obrázky, grafy,  tabulky a rovnice byly dobře viditelné i z větší vzdálenosti.

Prezentaci s názvem souboru:

prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku) nahrávejte do konferenčního systému.

Seznam abstraktů

Před konferencí, abstrakty jsou zpracovány do "Seznamu abstraktů". Tuto publikaci obdržíte na konferenci. 

Publikace článků v odborném časopise

Po konferenci, články zařazené do recenzního řízení, jsou za poplatek publikovány v odborném časopisu IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), který  bude zaslán k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters) a Scopus (Elsevier). Články budou publikovány do konce roku 2018.

Kritéria pro zařazení článku:
odborný článek se zaměřením na téma sekce zpracovaný v požadovaném formátu dle šablony, uhrazené vložné a poplatek za publikaci, prezentace článku na konferenci.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout.