INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 30.9.2020
Články (plné texty) 1.11.2020
Jazyk Angličtina
   

Abstrakt

Velikost 200 - 250 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 článek . V případě, že chcete přihlásit více článků, kontaktujte sekretariát konference.

Odesláním abstraktu do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že abstrakt může být použit v časopise IOP, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje: 40 mm (nahoře), 25 mm (vlevo a vpravo), 27 mm (dole), řádkování jednoduché, max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení ZDE.

Detailní instrukce pro přípravu textu, licenční ujednání a podmínky IOP Conference Series jsou ZDE.

Články nahrávejte do konferenčního systému.

Odesláním článku do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že článek může být použit v časopise IOP, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

 

Publikace článků v odborném časopise

Články zařazené do recenzního řízení, jsou za poplatek publikovány v odborném časopisu IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), který  bude zaslán k indexaci do Web of Science  a Scopus. Termín pro odevzdání plných textů článků je 1.11.2020.

Pro zařazení do recenzního řízení musí článek splňovat následující kritéria:
- odborný článek je v souladu s tematickým zaměřením sekce,
- článek je zpracovaný dle šablony,
- poplatek byl uhrazen.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout. Publikace článků v odborném časopise je zahrnuta v poplatku.
 


Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, názvy produktů a loga, které se objevují na webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.