INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 30.9.2020
Články (plné texty) 7.10.2020
Nahrání prezentace 29.11.2020
Jazyk Angličtina

Abstrakt

Velikost 200 - 250 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster). V případě, že chcete přihlásit více abstraktů, kontaktujte sekretariát konference.

Odesláním abstraktu do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že abstrakt může být použit v publikaci "Abstracts" a, po schválení, také ve sborníku "Conference Proceedings", který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje: 40 mm (nahoře), 25 mm (vlevo a vpravo), 27 mm (dole), řádkování jednoduché, max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení ZDE.

Detailní instrukce pro přípravu textu, licenční ujednání a podmínky IOP Conference Series jsou ZDE.

Články nahrávejte do konferenčního systému. Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Odesláním článku do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že článek může být použit ve sborníku konference, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Poster

Rozměr posteru: 800 mm (šířka) x 1200 mm (výška). Posterová sekce se bude konat 3.12.2020 od 16:00, žádáme autory, aby byli u posterů osobně přítomni. Po ukončení posterové sekce po vyhlášení vítěze Soutěže o nejlepší poster prosíme o odstranění posterů z panelů. Text posteru je možné zařadit do Sborníku konference. Šablona ke stažení je k dispozici výše.

 

Prezentace

Délka prezentace 20 minut včetně diskuze. PowerPoint (MS Office 2000 a novější) nebo Adobe Acrobat, velikost písma 40, základní text cca 30, min. 20. Velikost max. 50 MB. Prezentace má být přehledná, čitelná, tak, aby texty, obrázky, grafy,  tabulky a rovnice byly dobře viditelné i z větší vzdálenosti.

Prezentaci nahrávejte do konferenčního systému.

"Abstracts" - tištěná publikace

Před konferencí jsou abstrakty zpracovány do tištěné publikace "Abstracts". Tuto publikaci obdržíte na konferenci. Publikace obsahuje pouze seznam abstraktů s příslušnými informacemi (autor, společnost/instituce, město, země, spoluautoři, spolupracující společnost/instituce).

Publikace článků v odborném časopise

Po konferenci, články zařazené do recenzního řízení, jsou za poplatek publikovány v odborném časopisu IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), který  bude zaslán k indexaci do Web of Science (dříve Thomson Reuters, nyní ve vlastnictví společnosti Clarivate Analytics) a Scopus (Elsevier). Termín pro odevzdání plných textů článků je 7.10.2020.

Pro zařazení do Sborníku konference musí článek splňovat následující kritéria:
- odborný článek je v souladu s tematickým zaměřením sekce,
- článek je zpracovaný dle šablony,
- vložné bylo uhrazeno,
- článek byl prezentován na konferenci.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout. Publikace článků v odborném časopise není zahrnuta v konferenčním vložném.
 


Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, názvy produktů a loga, které se objevují na webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.