Předchozí ročníky

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2014 se pod záštitou COMTES FHT a.s. a společnosti TANGER, spol. s r.o. uskutečnila mezinárodní konference COMAT 2014 - Moderní trendy konstrukčních materiálů. Konference se zúčastnilo 116 odborníků z výzkumných organizací, vysokých škol a výrobních podniků z České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Ruska, Turecka, Thajska, Japonska, Kazachstánu, Rumunska a Jižní Koreje.

Konference byla zahájena úvodním proslovem pana Zbyška Nového ze společnosti COMTES FHT a.s. Po té začala plenární sekce, na které své vyzvané přednášky prezentovali: Uwe Diekmann (Metatech GmbH, Německo), Michal Zemko, (COMTES FHT a.s., Česká republika) a Ruslan Valiev (Institute of Physics of Advanced Material, Ufa State Aviation Technical University/Laboratory for Mechanics of Bulk Nanomaterials, Rusko).
Po ukončení plenární sekce začaly ostatní odborné přednášky, které probíhaly až do pátku 21. listopadu 2014. Ve středu 19.11. proběhla také posterová sekce, kde měli ostatní účastníci možnost prezentovat svoji práci.
Nechyběl ani společenský večer, který se konal ve středu 19. listopadu 2014 v restauraci Na Spilce v Plzni. Během večera byli vyhlášeni vítězové posterové sekce.

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 proběhla prohlídka společnosti COMTES FHT a.s. v Dobřanech.

Další konference COMAT se bude konat v roce 2016.