SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSTER

Zúčastněte se soutěže o nejlepší poster.
První tři vítězové obdrží hodnotné ceny.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace posteru v době konání posterové sekce.
Vyhlášení ceny o nejlepší poster se uskuteční během společenského večera - Na Spilce 14.11.2018 od 20:00.

Vítězové soutěže o nejlepší poster konference COMAT 2016


BEHULOVA Maria

Simulation Model of Al-Ti Dissimilar Laser Welding-brazing and its Experimental Verification
Slovak University of Technology in Bratislava, Trnava, Slovakia, EU

KOČIŠKO Róbert
Solid State Recycling of Aluminum Chips by Hot Extrusion
Technical University of Košice, Košice, Slovakia, EU

VOJTĚCH Dalibor
3D Printed Porous Stainless Steel for Potential Use in Medicine
Institute of Chemical Technology Prague, Prague, Czech Republic, EU