Předchozí ročníky

Ve dnech 9. - 11. listopadu 2016 se pod záštitou COMTES FHT a.s. a společnosti TANGER, spol. s r.o. uskutečnila mezinárodní konference COMAT 2016 - Moderní trendy konstrukčních materiálů. Konference se zúčastnilo 143 odborníků z výzkumných organizací, vysokých škol a výrobních podniků z České republiky, Polska, Slovenska, Německa, Ruska, Turecka, Španělska, Thaiska, Portugalska, Rumunska, Alžíru a Anglie.

Konference byla zahájena úvodním proslovem pana Jana Džugana ze společnosti COMTES FHT a.s. Po té začala plenární sekce, na které své vyzvané přednášky prezentovali: Jose CESAR DE SA (INEGI, University of Porto, Portugalsko), Jaromír DLOUHÝ, (COMTES FHT a.s., Česká republika) a dále se uskutečnila přednáška u příležitosti životního jubilea prof. Jozefa Zrníka.
Po ukončení plenární sekce následovaly ostatní odborné přednášky, které probíhaly až do pátku 11. listopadu 2016. Ve středu 9.11. proběhla také posterová sekce, kde měli autoři posterů možnost prezentovat svou práci.

Nechyběl ani společenský večer, který se konal ve středu 9. listopadu 2016 v restauraci Na Spilce v Plzni. Během večera byli vyhlášeni vítězové posterové sekce:
1. místo: Maria BEHULOVA (Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Trnava, Slovensko, EU)
2. místo: Róbert KOČIŠKO (Technická universita Košice, Košice, Slovensko, EU)
3. místo: Dalibor VOJTĚCH (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika, EU).

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se konala exkurze do společnosti COMTES FHT a.s. v Dobřanech.

Příští ročník konference COMAT se bude konat v roce 2018.