4. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Moderní trendy konstrukčních materiálů

Gratulujeme prof. Jozefu Zrníkovi k životnímu jubileu 70 let. 
 

Registrace byla zahájena. Prosíme, registrujte se.

Termín pro včasnou registraci se zvýhodněným vložným byl prodloužen do 31.8.2016.